Fokuseerimine

From Wikipedia, the free encyclopedia

Fokuseerimine on millegi esiletõstmine lauses, lause teatestruktuuri element. See on tavalisem suulises kõnes, kuid ka kirjalikult saab lause erilist fookust väljendada.

Table info: ...
 See artikkel räägib keeleteaduse mõistest; teiste tähenduste kohta vaata lehekülge Fookustamine
Close

Lause teatestruktuuri muutmiseks ja mingi osa esiletõstmiseks võib:

  • kasutada erinevaid esiletõstuvahendeid. Nt Miks SINA siia tulid? Kaks koera jõllitasid nüüd lindu.
  • kasutada partikleid. Nt Ta lippaski poodi.
  • paigutada fokuseeritav osa lause lõppu või algusesse. Nt: Ilus asi on armastus.