cover image

Hüdrofoobsus on aine omadus, mille puhul ainel puudub vastasmõju veega. Selline aine ei märgu ega lahustu vees ega saa moodustada vesiniksidemeid[viide?].

Veetilga poolitamine superhüdrofoobse noaga

Hüdrofoobsed ained on näiteks paljud metallid ja teatud orgaanilised ained, mille molekulid ei sisalda polaarseid aatomirühmi.[1]. Hüdrofoobsed ained on õlid ja rasvad.

Hüdrofoobsed ained lahustuvad apolaarsetes/orgaanilistes lahustites[viide?].

Oops something went wrong: