cover image

Halogeenimine

From Wikipedia, the free encyclopedia

Halogeenimine on keemiline reaktsioon, mille käigus viiakse halogeeni aatom(id) aine molekuli koostisesse. Tavaliselt on tegemist orgaaniliste ühendite halogeenimisega kas liitumisreaktsiooni või asendusreaktsiooni abil.

Chlorierung_radikalische_Addition.svg
Etüleeni radikaalreaktsioon klooriga
HBr-addition.svg
Vesinikbromiidi liitumine alkeeniga
BenzeneHalogenation.png
Benseeni halogeenimine, X = Br, Cl, I
AlcoholThionylChlorideReaction.svg
Alkoholide kloorimine tionüülkloriidiga (SNi mehhanism)
Halogenierung_%C3%9Cbersicht.svg
Aldehüüdide ja ketoonide halogeenimine

Olenevalt halogeenist eristatakse fluorimist, kloorimist, broomimist ja joodimist. Vastupidist keemilist reaktsiooni, milles halogeeni aatom eraldub mingi ühendi molekulist, nimetatakse dehalogeenimiseks.

Halogeenimiseks kasutatakse vaba kloori ja broomi, vesinik- ja fosfor halogeniide, sulfonüül- ja sulfinüülkloriidi, N-bromosuksiinimiidi, koobalt- ja antimonfluoriidi jm.

Halogeenimine on vahestaadium paljude plastide, pesemisvahendite jm tootmisel.