Heterotsüklilised ühendid on sellised tsüklilised orgaanilised ühendid, mille tsüklis on peale süsiniku aatomite veel teiste elementide aatomeid, nn heteroaatomeid, üks või enam.

5- ja 6-lülilisi heterotsüklilisi ühendeid: furaan, tiofeen, pürrool, püridiin, püraan, oksasiin, tiasiin, pürimidiin, piperasiin, tiopüraan

Kõige püsivamad on hapnikku, lämmastikku või väävlit sisaldavad 5- ja 6-lülilised tsüklid. Täielikult hüdrogeenitud (küllastunud) heterotsüklilised ühendid on teatud määral sarnased vastavate alifaatsete ühenditega.

Heterotsüklilised ühendid liigitatakse tsükli suuruse ja heteroaatomite järgi. Tuntakse 3-, 4-, 5-, 6- ja enamalülilisi ning kondenseerunud heterotsükleid.

Mitmed mittearomaatsed heterotsüklid annavad liitumisprodukte. Näiteks tsükliavamispolümerisatsioon, milles tsükli avanemisega moodustub lineaarne polümeerne produkt. Protsess initsieeritakse katioonse või anioonse katalüsaatori osalusel.

Oops something went wrong: