Isikusamasus

From Wikipedia, the free encyclopedia

Isikusamasus ehk isiku identifitseerimine kajastab konkreetseks sünnipäraseks isikuks olemist ehk ühe kindla isiku järjepidevat iseendaks olemist. See on konkreetse isikuandmete komplekti lahutamatu kuulumine konkreetse füüsilise keha juurde.

Table info: ...
 See artikkel räägib isiku praktilisest äratundmisest; isikusamasuse filosoofiliste probleemide kohta vaata artiklit Isikuidentsus
Close

Isikusamasust kasutatakse nii füüsilises keskkonnas (edaspidi: füüsiline isikusamasus) kui ka digitaalses (ehk elektroonses) keskkonnas (edaspidi: digitaalne isikusamasus). Seega isikusamasuse mõistet kasutatakse ja rakendatakse erinevates keskkondades. Lisaks võib nii füüsiline kui ka digitaalne isikusamasus olla nii väiteline (väidetud omaniku poolt) kui ka tõestatud (õigeks tunnistatud kolmanda osapoole poolt).