Kasv

From Wikipedia, the free encyclopedia

Kasv viitab positiivsele muutusele suuruses ja/või vaimses küpsuses, seda tihti kindla ajaühiku jooksul. Kasv võib olla nii ühikuline kui ka protsess tervikuna.

Kasvuühik võib olla:

  • Füüsiline (kasv pikkuses, kasv rahahulgas)
  • Abstraktne (süsteemi või organismi keerukamaks muutumine, küpsemine)