Kilogramm

From Wikipedia, the free encyclopedia

Kilogramm (tähis kg) on rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi (SI) mõõtühik massi mõõtmiseks ja ühtlasi üks seitsmest SI-süsteemi põhiühikust.

Table info: ...
Disambig_gray.svg  See artikkel räägib massiühikust; prefiksi kohta vaata artiklit Kilo-; Espoo linnaosa kohta vaata artiklit Kilo (Espoo)
Close

Kaalude ja Mõõtude Peakonverentsi (CGPM) otsusega defineeritakse kilogrammi alates 2019. aasta 20. maist füüsikakonstandi, nimelt Plancki konstandi fikseeritud arvväärtuse alusel. Plancki konstant on võrdetegur footoni energia ja sellele vastava elektromagnetlaine sageduse vahel: . Einsteini valem seostab energia ja massi valguse kiiruse kaudu. Need valemid teevad võimalikuks seostada massi Plancki konstandiga.

Kilogrammi määratlemisel on aluseks võetud Plancki konstandi fikseeritud arvväärtus 6,626 070 15 · 10−34 väljendatuna ühikutes J · s ehk kg · m2 · s−1, kusjuures meeter ja sekund on määratletud vastavalt valguse kiiruse ja tseesium-133 sageduse abil. Seega on kilogrammi täpne arvväärtus kindlaks määratud , ja fikseeritud arvväärtustega.[1]

Praktilisest seisukohast kilogrammi väärtus ei muutu ja senine kilogrammi prototüüp jääb teatud kindla mõõtemääramatusega vihiks.