cover image

Kolmikside

From Wikipedia, the free encyclopedia

Kolmikside on keemiline side, kus on ühinenud kolm elektronpaari, ehk kaks aatomit jagavad kuut elektroni.

Skeletal-formulae-internal-triple-bond.svg
Kolmikside heks-3-üüni graafilises struktuurivalemis

Kolmikside kuulub kovalentsete sidemete hulka.

Ilmselgelt on kolmikside tugevam kui kaksikside. Kõige tugevam keemiline side on süsinikmonooksiidil ehk vingugaasi molekulil. Õhulämmastik, N2 on samuti seotud kolmiksidemega. Tänu sellele on see molekul väga stabiilne. Termodünaamiliselt on lämmastiku aatomite ühinemine molekuliks soodne ja lämmastiku sidumine ebasoodne. See on üks põhjus miks Maa atmosfääri koostisest ligi 4/5 moodustavad lämmastiku molekulid.