Komparaator (digitaaltehnika)

From Wikipedia, the free encyclopedia

Binaarkomparaator[1] ehk koodikomparaator[2] ehk kahendarvude komparaator[3] on digitaalelektroonikas selline lülitus, mis võrdleb kahte koodi või arvu (digitaalset väärtust).

Samasuskomparaatoriga (equality comparator) tehakse kindlaks kas väärtused on võrdsed või mitte.

Amplituudikomparaatori (magnitude comparator) abil tehakse kindlaks, kas esimene võrreldav väärtus on suurem kui või väiksem kui teine.

Aadressikomparaatorit (address comparator, identity comparator) kasutatakse kindlate aadresside äratundmiseks. Aadressikomparaatorid võivad olla fikseeritud aadressiga või seadistatavad ehk programmeeritavad (fuse programmable).

Impulsside faasi võrdlemiseks kasutatakse faasikomparaatoreid. Analoogelektroonikas kasutatakse pingekomparaatoreid.