cover image

Koordinaadisüsteem

From Wikipedia, the free encyclopedia

Koordinaadisüsteem ehk koordinaadistik ehk koordinaatide süsteem on eeskiri, mis määrab punkti asukoha ühe või enama arvu abil. Neid arve nimetatakse punkti koordinaatideks.[1] Punkti asukoha üheseks määramiseks vajalik koordinaatide arv on ruumi mõõde ehk dimensioon.

Näide koordinaadisüsteemist: sfäärilised koordinaadid. Punktide asukoht on määratud radiaalse kaugusega r, polaarnurgaga θ ja asimuudi nurgaga φ. Radiaalse kauguse tähistamiseks kasutatakse ka sümbolit ρ.