Funktsioon (matemaatika)

From Wikipedia, the free encyclopedia

Funktsioon ehk kujutus[1] on matemaatikas binaarne seos, mis seob ühe hulga iga elemendi üheselt määratud elemendiga teisest hulgast (need kaks hulka võivad ka kokku langeda). Varem on funktsioonide all mõistetud peamiselt arvude hulkade vahelisi kujutusi.

Funktsiooni mõistel on keskne koht peaaegu kõikides matemaatika harudes ja kvantitatiivseid meetodeid kasutavates teadusharudes.

Funktsiooni mõistele on lähedased teisenduse ja operaatori mõiste.