Kunstiliik

From Wikipedia, the free encyclopedia

Kunstiliik (saksa keeles Kunstgattung) on kõrvuti stiili, ajastu ja žanriga üks kunsti klassifikatsioone.

Kui stiil liigitab kunsti tulenevalt selle tüüpilistest omadustest, ajastu vastavalt selle ruumilis-ajalisele asukohale ja žanr selle motiivilis-temaatilisele sisule, siis kunstiliik sõltub kunsti väljendusvahenditest.

Põhilisteks kunstiliikideks on

Vahel kunstiliigid põimuvad ja liituvad, näiteks

  • arhitektuuris põimuvad kujutav kunst ja tarbekunst
  • teatrikunstis on näitekunst ühinenud kirjanduse ja lavakujunduse kaudu maalikunstiga
  • muusikateater ühendab muusika näiteks kirjanduse, teatrikunsti, tantsukunsti, arhitektuuri ja skulptuuriga
  • filmikunst ühendab näitekunsti, kirjandust, fotograafiat, muusikat
  • performance'is põimub visuaalne element näitekunstiga
  • koomiksis põimub kujutav kunst kirjandusega

Vastavalt Loovisikute ja loomeliitude seadusele on Eesti Vabariigis põhilised kunstiliigid (seaduses loomealad) arhitektuur, audiovisuaalne kunst, disain, etenduskunst, helikunst, kirjandus, kujutav kunst ja stsenograafia.