For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Lastekaitse.

Lastekaitse

Allikas: Vikipeedia

See artikkel vajab toimetamist. (Juuli 2018) Palun aita artiklit toimetada. (Kuidas ja millal see märkus eemaldada?)

Lastekaitse on laste kaitsmine vägivalla, kuritarvitamise, ärakasutamise ja hooletusse jätmise eest. [1]

Lastekaitse eesmärgiks on seista laste huvide eest. Igale lapsele peab olema tagatud võimalus hariduse omandamiseks, tervishoiuteenusute kasutamiseks, huviringides osalemiseks ning ka vaba aja veetmiseks.[2]

Ajalugu

Lastekaitse kui sihipärane tegevus, sai alguse USA-st 1870. aastatel ja levis 1880. aastatel ka mujale maailmas. [3] Lastekaitse ühing kasvas välja Ameerika abi andmise seltsi tegevusest, kes tuli Eestile appi eeskätt lastele toidu- ja materiaalse abi pakkumiseks. See andis Eestile tõuke loomaks Eesti Lastekaitse Ühingu. Lisaks andsid lastekaitsega seotud ühingu loomiseks mitmesugused seltsid, näiteks 1905 loodud Tartu Lasteaia Selts, 1906 loodud Eesti Noorsookasvatuse Selts ning mõni kuu hiljem Eestimaa Rahvahariduse Selts. [4]

Lastekaitseseadus

Lastekaitseseaduse seletuskirjas on lapse õiguste kaitse seisukohalt välja toodud oluliste dokumentidena järgnevad õigusaktid. [5] :

  • 1992. aastal jõustunud Eesti Vabariigi põhiseadus, millega sätestatakse Eestis viibivate isikute põhiõigused, vabadused ja kohustused;
  • 2010. aastal jõustunud perekonnaseadus, millega sätestatakse muu hulgas sugulusest tulenevad õigused ja kohustused, vanemate ja lapse üldine õigussuhe, vanemate õigused ja kohustused ning lapsendamise ja eestkostega seonduv;
  • 1993. aastal jõustunud Eesti Vabariigi lastekaitse seadus, milles sätestatakse lapse rahvusvaheliselt tunnustatud õigused, vabadused ja kohustused ning nende kaitse Eesti Vabariigis.

Lastekaitseseadus on aluseks ka teistele lastekaitset reguleerivatele ja korraldavatele normatiivaktidele. Eestis kehtivas lastekaitseseaduses on kirja pandud laste kaitsmisega seotud kohustused ja ülesanded, mis on aluseks laste õiguste ja heaolu tagamisel, ning vastutus seaduse rikkumisel. Seadus on kooskõlas laste õiguste konventsiooni, Euroopa Liidu põhiõiguste harta ja teiste asjakohaste õigusaktidega (näiteks põhiseadus, perekonnaseadus). Lastekaitseseaduse väljatöötamise eesmärkideks on seaduse seletuskirja kohaselt lapse huvide kaitse parimal moel, riikliku lastekaitse korralduse väljaarendamine ja riikliku järelevalve tõhustamine ning kohaliku omavalitsuse üksuste lastekaitsetöö kvaliteedi parandamine. [5]

Vaata ka

Viited

  1. The United Nations Children’s Fund (UNICEF). (2006). What is Child Protection? [Brochure]. Retrieved from https://web.archive.org/web/20170830042351/https://www.unicef.org/protection/files/What_is_Child_Protection.pdf
  2. Taidla, A. M. (2017). Võrgustikutöö lastekaitses Pärnu linna näitel. (Lõputöö). Loetud aadressil https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/58109/taidla_anna_maria.pdf?sequence=1&isAllowed=y
  3. Ferguson, H. (2011). Child Protection Practice. Retrieved from https://books.google.ee/books?hl=en&lr=&id=iqscBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=child+protection+practice&ots=I_TbXt5dF8&sig=NxXTiuiYHXOKf_6P14ARbsCEoJo&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
  4. Torm, M. (2004). Intervjuu lastekaitse ajaloost. Loetud aadressil https://arhiiv.err.ee/vaata/spekter-spekter-intervjuu-lastekaitse-ajaloost
  5. 5,0 5,1 Sotsiaalministeerium. (2014). Seletuskiri lastekaitseseaduse eelnõu juurde. Loetud aadressil https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Lapsed_ja_pered/Lapse_oigused_ja_heaolu/seletuskiri.pdf
{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
Lastekaitse
Listen to this article

This browser is not supported by Wikiwand :(
Wikiwand requires a browser with modern capabilities in order to provide you with the best reading experience.
Please download and use one of the following browsers:

This article was just edited, click to reload
This article has been deleted on Wikipedia (Why?)

Back to homepage

Please click Add in the dialog above
Please click Allow in the top-left corner,
then click Install Now in the dialog
Please click Open in the download dialog,
then click Install
Please click the "Downloads" icon in the Safari toolbar, open the first download in the list,
then click Install
{{::$root.activation.text}}

Install Wikiwand

Install on Chrome Install on Firefox
Don't forget to rate us

Tell your friends about Wikiwand!

Gmail Facebook Twitter Link

Enjoying Wikiwand?

Tell your friends and spread the love:
Share on Gmail Share on Facebook Share on Twitter Share on Buffer

Our magic isn't perfect

You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo.

This photo is visually disturbing This photo is not a good choice

Thank you for helping!


Your input will affect cover photo selection, along with input from other users.