Magu

From Wikipedia, the free encyclopedia

Magu (ladina keeles ventriculus, gaster) on paljudel loomadel seedeelundkonna elund.

Magu on selgroogsetel, okasnahksetel, putukatel ja molluskitel.

Magu võib olla kas ühe- või mitmekambriline.

Mao areng, anatoomia, morfoloogia, histoloogia ja patoloogia võivad erineda nii liigiti, indiviiditi kui ka arenguastmeti.