Moodul (algebra)

algebra / From Wikipedia, the free encyclopedia

Mooduliks üle ringi nimetatakse üldalgebras vektorruumi üldistust, mille puhul "skalaarideks" ei võeta mitte korpuse, vaid ringi elemendid.

Table info: ...
Disambig_gray.svg  See artikkel räägib moodulitest üle ringide üldse; sageli mõeldakse mooduli all unitaarset moodulit.
Close

Moodul on ka Abeli rühma üldistus, sest Abeli rühm on moodul üle täisarvude ringi .

Moodulitel on tihe seos rühmade esituste teooriaga. Neil on keskne koht kommutatiivses algebras ja homoloogilises algebras ning nad on laialt kasutusel algebralises geomeetrias ja algebralises topoloogias.