Rektsioon

From Wikipedia, the free encyclopedia

Rektsioon ehk sõltumine on alistuse eriliik. See on üks lause moodustajate vaheline grammatiline seos, kus ühe sõna tähendusest oleneb teiste sõnade olemasolu ja vorm lauses.

Sõltumine ja ühildumine osalevad predikatsiooniseoses, kus alus mõjutab öeldist ja öeldis mõjutab omakorda alust, nt

  • Poiss joonistab elevandi (alus poiss on ainsuses, järelikult on verb ainsuse kolmandas pöördes).
  • Ema ja isa arutavad puhkuseplaane (kaks alust, öeldis seetõttu mitmuse kolmandas pöördes).
  • Sa mängid poisi tunnetega! (aluseks on isikukohane asesõna, öeldis ainsuse teises pöördes).