Ühikute detsimaaleesliited

From Wikipedia, the free encyclopedia

Mõõtühikute detsimaaleesliited ehk kümnendeesliited on tähised, mille abil lihtsustatakse mõõtühikute üleskirjutamist kümnendsüsteemis. Näiteks liidet kilo- kasutatakse pikkusühikutes (1000 meetrit = 1 kilomeeter). Sisuliselt tähendab eesliite kasutamine sellele eesliitele vastava arvuga – kordajaga – korrutamist.

Detsimaaleesliiteid kasutatakse rahvusvahelise ühikusüsteemi (SI) mõõtühikute kümnendkordsete ehk kordühikute ja kümnendosade ehk osaühikute moodustamiseks.[1]

Eesliidete tähised tuleb nagu ühikute tähisedki esitada püstkirjas.

Table info: Tähis, Eesliide, Arvkordaja...
Detsimaalsete kord- ja osaühikute eesliited ja nende tähised
TähisEesliideArvkordaja
Qkveta-1030 = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Rronna-1027 = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Yjota-1024 = 1 000 000 000 000 000 000 000 000
Zzeta-1021 = 1 000 000 000 000 000 000 000
Eeksa-1018 = 1 000 000 000 000 000 000
Ppeta-1015 = 1 000 000 000 000 000
Ttera-1012 = 1 000 000 000 000
Ggiga-109 = 1 000 000 000
Mmega-106 = 1 000 000
kkilo-103 = 1000
hhekto-102 = 100
dadeka-101 = 10
ddetsi-10−1 = 0,1
csenti-10−2 = 0,01
mmilli-10−3 = 0,001
μmikro-10−6 = 0,000 001
nnano-10−9 = 0,000 000 001
ppiko-10−12 = 0,000 000 000 001
ffemto-10−15 = 0,000 000 000 000 001
aato-10−18 = 0,000 000 000 000 000 001
zzepto-10−21 = 0,000 000 000 000 000 000 001
yjokto-10−24 = 0,000 000 000 000 000 000 000 001
rronto-10−27 = 0,000 000 000 000 000 000 000 000 001
qkvekto-10−30 = 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 001
Close