Sekund (muusika)

From Wikipedia, the free encyclopedia

Sekund ( < ladina k secundus "teine") on

Sekunden.png
(a) suur sekund (b) väike sekund (c) suurendatud sekund (d) vähendatud sekund

Table info: Intervall, Pooltoone, Noodid, Intervalli pöör...
Intervall Pooltoone Noodid Intervalli pööre
vähendatud sekund 0 (= puhas priim) CisDes, HCes suurendatud septim
väike sekund 1 (1 pooltooni) CDes, EF suur septim
suur sekund 2 (1 tervetooni ) CD, EFis väike septim
suurendatud sekund 3 (1 tervetooni + 1 pooltooni) CDis, BCis vähendatud septim
Close

Sekund on dissoneeriv intervall, mis harmoonilistes järgnevustes nõuab lahendamist.