Semantika

From Wikipedia, the free encyclopedia

Semantika ehk tähendusõpetus on keeleteaduse haru, mis uurib

Semantikaks nimetatakse ka keeleüksuse tähendust või tähendusi.

Semantika harud on sõnasemantika, lausesemantika ja tekstisemantika.

Semantika on süntaksi, leksika, morfoloogia ja fonoloogia kõrval üks keele allsüsteemidest.

Charles William Morrise meelest on semantika pragmaatika ja süntaktika kõrval semiootika üks kolmest harust.[1]