Standardimine

From Wikipedia, the free encyclopedia

Standardimine ehk standardiseerimine on eri osapoolte, sealhulgas ettevõtete, kasutajate, huvirühmade, standardiorganisatsioonide ja valitsuste konsensusel põhinevate tehniliste standardite rakendamise ja väljatöötamise protsess.[1] Standardimine aitab maksimeerida ühilduvust, koostalitlusvõimet, ohutust, korratavust ja kvaliteeti. Samuti võib see hõlbustada varem loodud protsesside kaubastamist.

Sotsiaalteadustes, sealhulgas majanduses,[2] sarnaneb standardimine koordineerimisprobleemi lahendamisega, kus kõik osapooled saavad vastastikku kasu ainult siis, kui tehakse ühiselt järjepidevaid otsuseid. See vaateviis kaasab ka "spontaanseid standardimisprotsesse", et luua de facto standardeid.