Tehe

From Wikipedia, the free encyclopedia

Tehe ehk operatsioon on toiming, mis seab mingi kindla tulemuse kindlate eeskirjade järgi vastavusse ühe või enama matemaatilise objektiga (nt liitmine, jagamine, ruutjuure võtmine).[1]

Üldistatult on tehe kujutus hulkade A1, ..., An otsekorrutiselt A1 × A2 × ... × An hulgale B.

Kui n = 0, siis fikseerib tehe mingi elemendi b hulgast B.

Naturaalarv n on tehte aarsus. 0-aarset tehet nimetatakse nullaarseks ehk nullkohaliseks, 1-aarset unaarseks ehk ühekohaliseks, 2-aarset binaarseks ehk kahekohaliseks ja 3-aarset ternaarseks ehk kolmekohaliseks tehteks.

Erijuhul, kui A1 = A2 = ... = An = B, on tegemist algebralise tehtega. Sageli mõeldaksegi tehte all algebralist tehet.