cover image

Teod

From Wikipedia, the free encyclopedia

Teod ehk kõhtjalgsed (Gastropoda) on loomade riiki limuste hõimkonda kuuluv klass. Terminit "tigu" võib kasutada kogu kõhtjalgsete klassi tähistamiseks, kuid argitähenduses peetakse tigude all tihti silmas kopstigude seltsi esindajaid.

Table info: ...
 See artikkel räägib loomadest; kõrva osa kohta vaata artiklit Tigu; keelpilli osa kohta vaata artiklit Tigu (muusika); käitumisakti kohta vaata artiklit Tegu.
Close

Quick facts: Kõhtjalgsed, Taksonoomia, Riik, Hõimkond, Kla...
Kõhtjalgsed

Mere-eluline kauritigu Cypraea chinensis
Taksonoomia
Riik Loomad Animalia
Hõimkond Limused Mollusca
Klass Kõhtjalgsed Gastropoda
Cuvier, 1797
Close
Teo (Helix pomatia) limakiht on nii paks, et ta võib vigastamatult üle žiletitera roomata

Tigude klassi kuulub väga varieeruva suuruse ja eluviisiga liike. Tänapäeval elavatest tigudest eristatakse umbes 85 000 liiki [1] 309 perekonnas, kuid fossiilseid perekondi on veel 202.[2]. Liigirikkuse poolest jääb see loomade klass alla vaid putukatele. Eestis elab 85 maismaatigu, kellest 71 on kojaga maismaateod ja ülejäänud 14 kojata maismaateod.[3]

Tigude eellased eristusid teistest loomarühmadest Kambriumi ajastul meres. Karboni ajastul kohastusid mõned teorühmad eluks kuival maal ja neist said maismaaloomad, kes levivad isegi kõrbetes ja kõrgmäestikes kuni igilume piirini. Tigusid võib pidada üheks esimestest loomarühmadest, kes maismaale elama asusid.[4] Enamik tigusid jäi siiski vee-elulisteks ja ka osa maismaatigusid on sekundaarselt tagasi vette pöördunud.

Kuna teod on kõigusoojased, siis jäävad nad külmematel perioodidel talveuinakusse. Tigudel on väga palju looduslikke vaenlasi, mistõttu ei ela nad tavaliselt üle 1–2 aasta, kuid suurte maismaatigude eluiga võib ulatuda kuni 10 aastani.[5]