Topoloogiline muutkond

From Wikipedia, the free encyclopedia

n-mõõtmeline topoloogiline muutkond on loenduva baasiga Hausdorffi ruum, mille igal punktil on ümbrus, mis on homöomorfne mõne lahtise hulgaga n-mõõtmelises eukleidilises ruumis.[1]

Osutub, et niiviisi defineeritud topoloogilisel muutkonnal saab olla ainult üks mõõde. Sellist topoloogilist muutkonda nimetatakse ka puhtaks topoloogiliseks muutkonnaks, eristades seda üldistusest, kus eri punktidel leiduvad ümbrused, mis on homöomorfsed eri mõõtmega eukleidilise ruumi lahtise hulgaga.