Muutujat y nimetatakse võrdeliseks ehk proportsionaalseks muutujaga x, kui nende muutujate kõikide väärtuste korral kehtib seos , kus a on mõni nullist erinev konstant (seda nimetatakse võrdeteguriks).

Muutujate võrdelisust ehk proportsionaalsust nimetatakse ka võrdeliseks sõltuvuseks ehk proportsionaalseks sõltuvuseks, sest tegu on teatud funktsionaalse sõltuvusega. Veel nimetatakse seda võrdeliseks seoseks ehk proportsionaalseks seoseks.

Muutujate x ja y võrdelisus pannakse kirja kujul , mõnikord ka .

Kui , siis ka . Tõepoolest, kui , siis , kus b=1/a. Võrdetegurid on üldjuhul erinevad, kuid langevad kokku, kui a2=1.

Tavaliselt räägitakse võrdelisusest juhul, kui võrdetegur on reaalarv.

Oops something went wrong: