Valgustugevus

From Wikipedia, the free encyclopedia

Valgustugevus (ingl k luminous intensity) on füüsikaline suurus, mis väljendab punktikujulisest valgusallikast lähtuva valgusvoo suurust antud ruuminurgas.

Table info: ...
Suuruse nimi: valgustugevus
Suuruse tähis: I või Iv
SI ühiku nimi: kandela
SI ühiku tähis: cd
Close

Valgustugevuse tähist Iv kasutatakse siis, kui on vaja eristada valgussuurust vastavast kiirgussuurusest, siin kiirgustugevusest Ie. Kui vaatluse all on üksnes valgussuurused, kasutatakse tähist I (ilma indeksita).

Valgustugevuse mõõtühik on kandela (cd): 1 cd = 1 lm/sr.

Valgustugevus on rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi (SI) üks seitsmest põhisuurusest.

Valgustugevuse definitsioon:[1] Valgusallika valgustugevus antud suunas on valgusallikast lähtuva, antud suunda sisaldavas ruuminurgaelemendis dΩ leviva valgusvoo dΦ ja nimetatud ruuminurgaelemendi jagatis:

kus dΦ on valgusallikast lähtuv valgusvoog ja dΩ ruuminurk.

Kui valgustugevus on vaadeldavas ruuminurgas Ω igas suunas ühesuurune, avaldub valgustugevus sellesse ruuminurga kiirguva valgusvoo Φ ja ruuminurga Ω jagatisena: