cover image

ISNI

oikeussubjektin (henkilön tai organisaation) yksilöivä 16 numeromerkin mittainen tunniste / From Wikipedia, the free encyclopedia

ISNI (engl. International Standard Name Identifier) on oikeussubjektien eli ihmisten (luonnollisten henkilöiden) ja oikeushenkilöiden (yritykset, yhteisöt ja julkisoikeudelliset tahot) yksilöimiseen käytetty kansainvälinen ISO-standardi 27729. Standardi julkaistiin 15. maaliskuuta 2012. [1][2][3]

Esimerkki ISNI-tunnuksen hakusivusta (englanniksi) henkilönimellä "Kekkonen, Urho". Presidentti Urho Kekkosen ISNI-tunnus on 0000 0001 0868 5401.

ISNI-tunnus on 16 merkin mittainen. Siinä on 15 numeromerkkiä, ja tarkistusmerkki, joka voi olla myös kirjain.[4] Esimerkiksi säveltäjä Jean Sibeliuksen ISNI-tunnus on 0000 0001 2135 1334.[5] Presidentti Sauli Niinistön yksilöi puolestaan ISNI: 0000 0000 5506 845X.[6] Vastaavasti Kustannusosakeyhtiö Otavan ISNI-tunniste on 0000 0001 0689 068X.[7] ISNI-tunnuksen tyypillisiä käyttäjiä ovat tieteellisen tai luovan työn tekijät tai julkaisijat (kuten tutkijat, kirjailijat, kustantajat, jne). Tahot, joille ISNI-tunniste on annettu, eivät välttämättä itse tiedä olevansa yksilöitävissä ISNI-tunnuksella.[8]

ISNI-standardia ja sen käyttöä hallinnoi ISNI-IA (engl. ISNI International Agency), joka on Britannian Lontooseen rekisteröity voittoa tuottamaton, taustaltaan kansainvälinen yritys.[2]