Viiri

From Wikipedia, the free encyclopedia

Viiri on yleisnimitys sellaiselle lipunkaltaiselle kankaasta valmistetulle tunnukselle, jota käytetään noudattaen eri käytäntöjä ja sääntöjä kuin lippujen käytössä. Viirit myös poikkeavat lipuista ulkomuodoltaan: yleensä liput ovat suorakaiteen muotoisia ja korkeintaan kaksi kertaa niin pitkiä kuin niiden leveys, kun taas viirit ovat useimmiten pitkiä ja kapeita, ja tangosta poispäin kapenevia.

Tämä artikkeli käsittelee lipun tapaisia viirejä. Sanan muita merkityksiä on lueteltu täsmennyssivulla.
Viiri