cover image

Virsi

hengellinen laulu / From Wikipedia, the free encyclopedia

Virsi on kirkollisessa kielenkäytössä ensisijaisesti yhteislauluksi tarkoitettu runomittainen hengellinen laulu. Virrellä tarkoitetaan erityisesti kirkolliskokouksen hyväksymän virsikirjan sisältämiä lauluja, mutta myös monien herätysliikkeiden lauluja kutsutaan virsiksi.[1] Suomessa tunnetuin virsien kokoelma on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virsikirja.

Tämä artikkeli käsittelee kirkollista laulua. Kalevalamittaisesta runonlaulusta katso artikkeli Suomalainen kansanrunous.
Virsikirjat.jpg
Suomalaisia virsikirjoja.

Suomen sana virsi on alkujaan tarkoittanut yleensä laulua tai varsinkin pitkähköä kalevalamittaista kansanrunoa.[2] Virren laulamista on kutsuttu myös veisaamiseksi. Kristillisten virsien sävelmiä nimitetään yleisesti nimellä koraali.