Conxunción (gramática)

palabra ou locución que enlaza oracións, sintagmas ou palabras / From Wikipedia, the free encyclopedia

Conxunción é un vocábulo ou locución que enlaza oracións, sintagmas ou palabras, como a súa etimoloxía de orixe latino explica: cum, "con", e iungo, "xuntar"; polo tanto, "que enlaza ou une con". Constitúe unha das clases de nexos. Non debe confundirse cos marcadores do discurso.