cover image

Industria

proceso de transformación de materias primas en produtos elaborados / From Wikipedia, the free encyclopedia

A industria é un proceso de transformación de materias primas en produtos elaborados. Por extensión, conxunto de instalacións nas que se realizan ditas transformacións.

Sede_de_inditex_arteixo.jpg
Sede de Inditex, o primeiro grupo téxtil do mundo,[Cómpre referencia] no Polígono Industrial de Sabón, Arteixo.
Pol%C3%ADgono_industrial_de_Sab%C3%B3n%2C_Oseiro%2C_Arteixo.jpg
En primeiro termo a fábrica de FerroAtlántica, primeiro produtor mundial de silicio metal,[Cómpre referencia] en Sabón, Arteixo.

Se ben a actividade industrial así definida pode facerse extensiva ó que comunmente se denomina artesanía, a diferenza fundamental entre ambas estriba principalmente en que mentres o artesán realiza por si mesmo todas as operacións necesarias para obter o produto final, a industria caracterízase pola súa especialización, de modo que as diferentes etapas do proceso son realizadas por diferentes traballadores, ou incluso empresas.

Para que o sistema así concibido funcione correctamente é necesaria a intercambiabilidade, é dicir, os produtos obtidos en cada etapa deben cumprir unha serie de requisitos que permitan o seu uso como materia prima na etapa seguinte.

En efecto, mentres o artesán realiza creacións únicas na súa especie, a industria dedícase a clonar indefinidamente un determinado produto. A recente introdución da robótica e a fabricación flexible na industria, pretende rematar con esta disxuntiva, tendéndose actualmente cara á fabricación de produtos á carta, de modo que o consumidor se figure que adquiriu un produto exclusivo.

Tamén se coñece como industria ó conxunto de actividades económicas clasificadas no sector secundario.