cover image

Quilómetro cadrado

unidade de medida de superficie / From Wikipedia, the free encyclopedia

Un quilómetro cadrado (km²) é a unidade de área que se corresponde cun cadrado dun quilómetro de lado. Equivale a un millón de metros cadrados. No Sistema Internacional de Unidades simbolízase con km², non admitíndose punto, nin maiúscula nin plural.

1 km² = 106 m² = 1 000 000 m² = 100 ha
1_km2.svg
1 quilómetro cadrado está composto por 100 ha (hectáreas).

O quilómetro cadrado utilízase habitualmente para medir a área dun país e todas as súas divisións territoriais, así como todo tipo de superficies de gran tamaño.