אגדה (יהדות)

תחום ביהדות שאינו הלכה. כולל סיפורי-חכמה, מוסר ומשלים / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

אגדה או אגדתא היא כינוי כולל לכל מאמר חז"ל שאינו עוסק בהלכה. ספרות זו אינה בעלת אופי משפטי, היא מבטאה מסרים ורעיונות עמוקים המהווים לעיתים דוגמה של מחשבה יהודית והיא חלק בלתי נפרד מהתורה שבעל פה.

Disambig_RTL.svg המונח "מדרש אגדה" מפנה לכאן. לערך העוסק בחיבור שפורסם על ידי שלמה בובר ב-1894, ראו מדרש אגדה (בובר).

Oops something went wrong: