אדמירל

דרגת קצונה בכירה בציים בעולם / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית