אוניברסיטה

מוסד אקדמאי ללמידה ומחקר / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית