אורח חיים (שולחן ערוך)

שמו של החלק הראשון מספר ארבעה טורים / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

אורח חייםראשי תיבות או"ח) הוא החלק הראשון בספר ארבעה טורים של רבי יעקב בן אשר ושל החלק המקביל לו בשולחן ערוך. יצא לאור לראשונה בוונציה שכ"ה-שכ"ו.

המונח "אורח חיים" מפנה לכאן. לערך העוסק במשמעויות אחרות, ראו אורח חיים (פירושונים).
שולחן ערוך, חלק אורח חיים, ונציה, י"ח בכסלו, ה'שכ"ה (בחיי המחבר)