cover image

אטמוספירת כדור הארץ

מעטפת גז מסביב לכדור הארץ / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

אטמוספירת כדור הארץ (בעברית: אווירת כדור הארץ) היא שכבת גז המקיפה את כוכב הלכת שלנו.

Top_of_Atmosphere.jpg
מבט מן החלל על השכבות העליונות של האטמוספירה של כדור הארץ
EM_Spectrum_Properties_edit.svg
הספקטרום האלקטרומגנטי, כפי שמבוטא ביכולת כניסה באטמוספירת כדור הארץ (סרגל עליון Y N )[1]

האטמוספירה מאפשרת את החיים על פני כדור הארץ בכך שהיא סופגת את מרבית הקרינה האולטרה סגולה המגיעה מהשמש וגורמת למיתון הבדלי הטמפרטורה בין היום והלילה. 75% מגזי האטמוספירה נמצאים בגובה של עד 11.3 קילומטר מעל גובה פני הים. שינויים באטמוספירה גורמים לשינויים באקלים ובמזג האוויר.

Oops something went wrong: