איש עסקים

אדם העוסק בפעלות מסוימות לצורך הפקת הכנסות / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

איש עסקים הוא אדם העוסק בהקמה של עסקים חדשים וברכישה ומכירה של עסקים קיימים בין אם הן של עצמו ובין אם הן של אחרים.

Toronto_Businessman_on_a_horse.jpg
איש עסקים על סוס, פסל ארד, טורונטו, William McElcheran, 1989

לשם פעילות זו איש העסקים משקיע מכספו (או מאשראי שהוא מספק בטוחות לפרעונו), לבדו או ביחד עם קבוצת משקיעים. בכך נבדל איש עסקים ממנהל שכיר העוסק בפעילות דומה, אך אינו משקיע בה את כספו, אלא פועל בשם מקום עבודתו. לעיתים איש עסקים אינו עוסק בניהול שוטף של עסק שבבעלותו (תפקיד זה שמור למנכ"ל העסק), ומסתפק בחברות בדירקטוריון של העסק. פעמים אחרות הוא עוסק בכך לזמן קצר, עד למציאת מנהל קבוע. במקרים אחרים איש עסקים מתפקד גם כמנהל של העסק העיקרי שלו, ובמקרה כזה אין הוא רק איש עסקים, אלא גם תעשיין, יזם בנייה, בנקאי וכדומה, בהתאם לאופיו של העסק. איש עסקים פועל באמצעות חברה שבשליטתו, שממנה הוא מקבל דיווידנדים, דמי ניהול או משכורת. לעיתים פועל איש עסקים כעצמאי, אך צורת פעולה זו מגדילה את הסיכון העסקי, ולכן מתאימה פחות. פעולות הרכישה של איש עסקים נעשות לעיתים לטווח קצר, מתוך כוונה להפוך את העסק לאטרקטיבי, ואז למכור אותו או להנפיקו לציבור, ולעיתים לטווח ארוך, שבמהלכו נהנה איש העסקים מרווחי העסק.

לעיתים מתמקד איש העסקים רק בחלק מהפעילות האופיינית לעיסוק זה, ובהתאם לכך הוא מכונה:

  • יזם: כאשר הוא מתמקד בייזום הקמתו של עסק חדש.
  • פיננסייר: כאשר הוא מתמקד ברכישה קצרת טווח ובמכירה, תוך התמקדות בהיבטי המימון של פעילות זו.

אנשי עסקים נעזרים בשירותיהם של:

  • עורך דין, העוסק בגיבוש החוזה הכרוך בעסקה (כל עסקה זקוקה לחוזה ייחודי לה), וכן בסוגיות מיסוי ורגולציה הכרוכות בעסקה
  • כלכלן, העוסק בגיבוש תוכנית עסקית לעסק המוקם או הנרכש
  • רואה חשבון, העוסק בהערכת שווי העסק, וכן בסוגיות מיסוי הכרוכות בעסקה
  • בנקאי, המספק את המימון הדרוש לעסקה
  • משקיע - אדם המעניק כספים לשם קיום העסקים, על-פי רוב, כהלוואה או תמורת מניות
  • יועץ עסקי, שמייעץ לאיש העסקים לגבי המהלכים הכלכליים-עסקיים שעליו לבצע.

תחום הלימודים האקדמי העוסק בהכשרת אדם לפעול כאיש עסקים הוא מנהל עסקים, אף שאין תקן מחייב כלשהו של השכלה החל על העוסקים בתחום, ורבים מהעוסקים בכך אינם בעלי הכשרה אקדמית זו (ויש בהם גם חסרי השכלה אקדמית כלשהי). במרבית המדינות ישנם גופים המאגדים אנשי עסקים למטרת פעילות בנושאים משותפים, אך אלה, בניגוד לאיגודים מקצועיים אחרים, מאגדים חברים על פי רוב בהתחשב בקריטריונים של נושאי פעילותם העסקית וללא קשר להכשרה הפורמלית של החברים.