אלפבית לטיני

כתב המשמש את רוב שפות מרכז ומערב אירופה / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית