בכימיה, אלקטרוני ערכיות הם האלקטרונים הנמצאים ברמת האנרגיה האחרונה של אטום כלשהו. אלקטרוני הערכיות חשובים בקביעת ההתנהגות של האטומים.

Oops something went wrong: