cover image

אמבולנס

רכב חירום לפינוי לבתי חולים ומתן עזרה ראשונה / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

אמבולנס הוא רכב חירום או כלי טיס (לרוב מסוק) שהוכשר לכך, המצויד באביזרים הנדרשים לשמר את מצבו של החולה או הפצוע ולספק לו עזרה ראשונה בסיסית עד הגעה לבית חולים.

Ambulance_magen_david_red_jerusalem_efi_elian.JPG
ניידת טיפול נמרץ של מגן דוד אדום
Shaarei_Tzedek22.jpg
תמונה משנות ה-50 של אמבולנס, בחזית בניין שערי צדק הישן

האמבולנס מיועד להעביר חולים, יולדות ונפגעים במהירות האפשרית לבית חולים לצורך מתן טיפול רפואי מתאים. לכל אמבולנס נלווה צוות שהוסמך להעניק את הטיפול הראשוני, לו זקוק החולה או הנפגע, עד להגעתו לבית-החולים.