cover image

אמפר

יחידת מידה בינלאומית לזרם חשמלי / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

אמפר (Ampere) היא יחידת המידה הבסיסית לזרם חשמלי, לפי מערכת היחידות הבינלאומית (SI). היא קרויה על שמו של הפיזיקאי אנדרה מרי אמפר.

Ampere_coulomb.svg
קולון לשנייה
Amp%C3%A8rem%C3%A8tre_250A.jpg
מד זרם (אמפר-מטר)

הממד של האמפר הוא ממד הזרם, וסימונו A.

בעת התחשמלות, זרם חילופין מסדר גודל של כ־60 מיליאמפר או זרם ישר בעוצמה של כ־300 עד 500 מיליאמפר יכולים להביא לפרפור חדרים באדם. משום כך, רגישותו של ממסר פחת במכשירי חשמל ביתיים עומדת על 30 מיליאמפר. בכיסא חשמלי נעשה שימוש בזרם של 8 אמפר על מנת להוציא להורג את הנידון למוות.