cover image

אמריקאים

אזרחים ובני הלאום של ארצות הברית / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

אמריקאיםאנגלית: Americans) הם האזרחים ובני הלאום של ארצות הברית[9]. אף על פי שאזרחים ובני לאום (Nationals) מהווים את מרבית האוכלוסייה בארצות הברית, ישנם בעלי אזרחות כפולה, לא-אמריקאים המתגוררים כדרך קבע בארצות הברית, ותושבים קבועים המשתייכים ללאום האמריקאי[10]. ארצות הברית היא בית לעם ממוצאים אתניים וגזעים שונים ומגוונים, וכתוצאה מכך התרבות ומערכת המשפט בארצות הברית אינם משייכים לאום לאתניות או לגזע, אלא לאזרחות ולשבועת אמונים אל המדינה האמריקאית.

Quick facts: ריכוזי אוכלוסייה עיקריים, שפות, דת, קבוצו...
אמריקאים
Americans
     ארצות הברית     מעל מיליון     מעל מאה אלף     מעל עשרת אלפים     מעל אלף
     ארצות הברית     מעל מיליון     מעל מאה אלף     מעל עשרת אלפים     מעל אלף
     ארצות הברית     מעל מיליון     מעל מאה אלף     מעל עשרת אלפים     מעל אלף
ריכוזי אוכלוסייה עיקריים
ארצות הבריתארצות הברית ארצות הברית כ-335.3 מיליון[1]
מקסיקומקסיקו מקסיקו בין 738,100 למיליון[2]
קנדהקנדה קנדה 316,350–1,000,000[3]
הודוהודו הודו 2,694–700,000[4]
הפיליפיניםהפיליפינים הפיליפינים 220,000–600,000[5]
ברזילברזיל ברזיל 260,000[6]
צרפתצרפת צרפת 200,000[7]
ישראלישראל ישראל 200,000[8]
שפות
אנגלית אמריקאית (לא שפה רשמית), ספרדית
דת
נצרות (פרוטסטנטיות, קתוליות וזרמים אחרים), דתות אחרות כיהדות ואסלאם כמו גם חסרי דת
קבוצות אתניות קשורות
אפרו-אמריקאים, היספנים, לטינים, עמים ילידים בארצות הברית, אסייתים, אירים אמריקאים, אמריקאים ישראלים
Close

רוב האמריקאים ואבותיהם היגרו לארצות הברית, או שהם צאצאים לאנשים שנעקרו ממולדותיהם והובאו לאמריקה כעבדים בחמש המאות האחרונות. זאת למעט אוכלוסיית העמים הילידים בארצות הברית לרבות אלה בהוואי ובאלסקה, ותושבי פוארטו ריקו, גואם והפיליפינים[11], שהפכו לאמריקאים במסגרת התרחבות המדינה במאה התשע עשרה. בנוסף, ארצות הברית התרחבה לסמואה האמריקנית, איי הבתולה של ארצות הברית ואיי מריאנה הצפוניים במהלך המאה העשרים[12].

למרות ההרכב הרב-אתני שלה, ניתן להתייחס לתרבות המשותפת של רוב האמריקאים כתרבות מיינסטרים אמריקאית, דהיינו ציוויליזציה מערבית השואבת את עיקר ערכיה מהמסורות של המתיישבים הראשוניים בארצות הברית מצפון וממערב אירופה. התרבות האמריקאית מושפעת בנוסף מתרבות האפרו-אמריקאים[13]. ההתרחבות אל מערב ארצות הברית שילבה בעם האמריקאי את בני הקייג'ון ואת העמים הילידים בלואיזיאנה לצד ההיספנים בדרום המערב, מה שיצר קשר הדוק עם התרבות המקסיקנית. הגירה בקנה מידה גדול בשלהי המאה ה-19 ובראשית המאה ה-20 מדרום וממזרח אירופה הביאה למספר אלמנטים חדשים בתרבות האמריקאית. גם גלי הגירה מאסיה, אפריקה ואמריקה הלטינית השפיעו על האמריקאים כעם. כור היתוך תרבותי, או לחלופין "גישת קערת הסלט", מתאר את האופן בו דורות של אמריקאים החליפו והטמיעו אלה באלה מאפיינים תרבותיים מובהקים.

בנוסף לארצות הברית, ניתן למצוא אמריקאים ואנשים ממוצא אמריקאי באופן בין-לאומי. ההערכה היא כי כשבעה מיליון אמריקאים גרים מעבר לים ומהווים את "הפזורה האמריקאית"[14].

Oops something went wrong: