cover image

ארצות ערב

מושג כולל למספר מדינות במזרח התיכון ובצפון אפריקה / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

ארצות עֲרָב הן מדינות במזרח התיכון ובצפון אפריקה אשר רוב תושביהן ערבים שמוצאם האתני הוא מחצי האי ערב[דרוש מקור] והשפה הערבית היא שפתן הרשמית. רוב מדינות אלה משתייכות לארגון הבינלאומי הנקרא הליגה הערבית.

Arabic_Dispersion.svg
  אזורים עם רוב ערבי
  אזורים עם מיעוט ערבי

Oops something went wrong: