ביכורים

הפירות הראשונים של השנה משבעת המינים שהתברכה בהם ארץ ישראל. מצווה מהתורה להביא את הביכורים לבית המקדש ולהעניקם במתנה לכהנים / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

בִּכּוּרִים הם כינוי לפירות הראשונים של השנה משבעת המינים שהתברכה בהם ארץ ישראל. מצווה מהתורה להביא את הביכורים לבית המקדש ולהעניקם במתנה לכהנים. על פי המסורת היהודית, היו מעלים את הביכורים אל הכהנים בירושלים מחג הקציר עד חג האסיף.

PikiWiki_Israel_1187_Jewish_holidays_%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9B%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D.jpg
ילדים נושאים טנא בתהלוכת ביכורים, לראשם זרי פרחים. בין 1940 ו-1950