ביצה

מבנה המכיל את הזיגוטה ומיועד להכיל עובר, להגן עליו ולכלכל אותו עד דרגת בגרות מינימלית השונה מבעל חיים אחד למשנהו / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

ביצה היא מבנה אשר בתחילת התפתחותו של העובר, מכיל את הזיגוטה, ובנוי להכיל את העובר בשלבים מאוחרים יותר. דהיינו, הביצה בנויה מההתחלה להכיל עובר מפותח. הביצה מתפקדת בדומה לרחם ומאפשרת לעובר להתפתח מחוץ לגוף אמו. כל החומרים הנחוצים לעובר נמצאים בתוך הביצה.

Adolphe_Millot_oeufs-fixed.jpg
ביצים שונות.
Egg.png
שרטוט סכמתי
Song_Thrush_Nest_14-04-12_%287077803691%29.jpg
גוזלי קיכלי רונן רגעים אחדים אחרי בקיעתם מהביצה
Hatching.jpg
אפרוח בוקע מהביצה

Oops something went wrong: