בית הספר אוולינה דה רוטשילד

בית ספר שפעל בירושלים החל מהמחצית השנייה של המאה ה-19, מראשוני בתי הספר בעיר בתקופה החדשה, והראשון שבו נערכו לימודים בעברית / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

בית הספר לבנות על שם אוולינה דה רוטשילד הוא בית ספר, אשר פועל בירושלים החל מהמחצית השנייה של המאה ה-19. בית הספר הוא מראשוני בתי הספר בירושלים לבנות דתיות של התקופה החדשה. בתקופת הזוהר שלו בראשית המאה ה-20, היה מבתי הספר החשובים בעיר והראשון שבו נערכו לימודים בשפה העברית, אך במקביל לימדו בו בעבר גם שיעורים רבים בשפה האנגלית.

בית מחניים
חנה יהודית לנדאו, מנהלת בית הספר
בית- הספר הגולה בתקופת גירושה של לנדאו למצרים בעת מלחמת העולם הראשונה (1915)
הנציב העליון הבריטי, ארתור ווקופ, מבקר בבית הספר בליווי המנהלת לנדאו, 1935
בנות בית הספר מופיעות בפני הנציב העליון הבריטי, ווקופ, 1935