cover image

בית וסקס

משפחת מלוכה ששלטה בווסקס, כיום אזור בדרום מזרח אנגליה / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

בית וסקסאנגלית: House of Wessex) הידוע גם בתור סרדיקינגאסאנגלית עתיקה: Cerdicingas ובאנגלית: House of Cerdic) היה שושלת מלוכה אשר שלטה בממלכות שונות באנגליה במשך תקופה של למעלה מחמש מאות שנה, בין ראשית המאה ה-6 לשלהי המאה ה-11. בתחילה שלט בית המלוכה בממלכת וסקס הקדומה, אשר שכנה בדרום-מערב אנגליה של ימינו. במהלך המאה ה-9, השתלטה וסקס באופן הדרגתי גם על ממלכות אחרות אשר התקיימו באנגליה באותה התקופה, ולזמן קצר בית המלוכה מלך גם על הממלכות מרסיה וקנט, אשר מאוחר יותר סופחה לוסקס. לבסוף, השתלטה ממלכת וסקס על רובה של אנגליה, ייסדה תחתיה את ממלכת אנגליה, והייתה למשפחת המלוכה השלטת בה למשך תקופה של כמאה שנה.

Quick facts: מדינה, מייסד, השליט האחרון, תאריך ייסוד, ...
בית וסקס
הוייוורן המוזהב של וסקס
הוייוורן המוזהב של וסקס
מדינה אנגליהאנגליה ממלכת אנגליה
ממלכת וסקסממלכת וסקס ממלכת וסקס
ממלכת מרסיהממלכת מרסיה ממלכת מרסיה
ממלכת קנטממלכת קנט ממלכת קנט
מייסד המלך סרדיק
השליט האחרון המלך אדוארד
תאריך ייסוד 519
תאריך התפזרות 1093
אתניות סקסונית, קלטית
Close

Oops something went wrong: