cover image

בסון

כלי נשיפה מעץ / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

בסוֹן (וכן פגוט, באנגלית: Bassoon) הוא כלי נשיפה מעץ. הבסון הוא כלי מלודי, אשר בדומה לאבוב, בעל לשונית כפולה (Double reed). הבסון הוא כלי א־טרנספוזיציוני, כלומר הוא באותה הטרנספוזיציה של הפסנתר. קולו של הבסון מאופיין במנעד רחב ובגוון נמוך ועמוק, המזכיר קול בריטון־בס גברי.

Quick facts: , סיווג, קבוצה, נגנים, מנעד...
בסון
סיווג אירופוניים
קבוצה כלי נשיפה מעץ, כלי נשיפה
נגנים נגני בסון
מנעד
Close