cover image

בעיטת עונשין

ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

בעיטת עונשין היא לרוב עונש המבוצע כבעיטה ישירה של שחקן לשערו של שוער היריבה מנקודת ה-11 מטר, המקובל בענף הכדורגל. המונח "פנדל" בעברית נגזר מהמונח המקורי בשפה האנגלית Penalty kick (בעיטת עונשין/קנס).

בעיטת עונשין טיפוסית בכדורגל