בעלות

ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

בעלות היא זכות משפטית בנכס, המקנה לבעלים את הכח המשפטי לעשות בו כל שירצו, בכפוף למגבלות שנקבעו בחוק או בחוזה.

Oops something went wrong: